agor drysau 2012

Arad Goch - Where the leaves blow

Where the leaves blow

Cwmni / Company: Arad Goch www.aradgoch.org
Cymru / Wales
Oed / Age: 2 – 8
Hyd / Duration: 60 m
Iaith / Language: Saesneg / English

Profiad theatr rhyngweithiol yn defnyddio pethau naturiol i greu straeon a chymeriadau – gyda choed sy’n dawnsio a dreigiau broc môr yn cweryla! Mae’r ddrama ynglŷn â dod o hyd i ffrindiau newydd, emosiynau mawr, creu gemau newydd, gofalu a rhannu. Bydd y plant yn ysu am gael ymuno yn yr hwyl ac yn gadael y perfformiad yn llawn syniadau ac yn barod i chwilota yn yr ardd!

Mae Cwmni Theatr Arad Goch wedi perfformio’r ddrama hon ar hyd a lled Cymru ers 2012 ac yn Tunisia a Rwsia yn 2013.

An interactive theatre experience using natural objects to create stories and characters – with dancing pine-cones and driftwood dragons! The play is about finding new friends, big emotions, inventing new games, caring and sharing. Most of all it is about creating beautiful things from nature. Children will be raring to take part and will leave the performance full of ideas and ready to explore the garden!

Cwmni Theatr Arad Goch has performed this play extensively in Wales since 2012 and in Tunisia and Russia in 2013.


© yn y cynnwys: Arad Goch a’r cwmnïau unigol Cynllun ©redsnapper 2011, © Llŷr Edwards 2014