agor drysau 2012

Ulysses

Ulysses

Ulysses

Cwmni / Company: Bambalina Teatre Practicable www.bambalina.es
Valencia
Oed / Age: 6+
Hyd / Duration: 55 m
Iaith / Language: Dim Iaith / No Language

Cynhyrchiad hwyliog a hardd gan gwmni sydd wedi ennill gwobrau a chlod mawr ym mhob cwr o’r byd. Mae hanes Ulysses yr arwr Groegaidd yn hen stori, ond mae’r perfformiad hwn yn defnyddio gwaith pypedau bywiog, modern, lliwgar a doniol i bortreadu taith anturus Ulysses i ganfod ‘Ithaca’, yr ynys hud. Dewch i ryfeddu at eu sgiliau gwaith pypedau gwych, a dewch i fwynhau hwyl y tri actor wrth iddynt gamu i mewn i fyd chwarae plant, brwydro’n erbyn moroedd mawrion a syrthio mewn cariad â’r arwres!

A humorous and beautiful production by an award winning company who have been praised in all corners of the world. The history of Greek Hero Ulysses is an old tale, but this performance uses modern, colourful and humorous puppetry and action to present Ulysses’ adventurous journey to find the magical land of Ithaca. Marvel at their fantastic puppetry skills, and enjoy watching the actors have fun as they enter the world of child play, fight against rough seas and fall in love with the heroine!


© yn y cynnwys: Arad Goch a’r cwmnïau unigol Cynllun ©redsnapper 2011, © Llŷr Edwards 2014