agor drysau 2012

Ceol Connected - The quiet tree

THE QUIET TREE
and the creatures of Whistleberry Forest

Cwmni / Company: Ceol Connected
Iwerddon / Ireland
Oed / Age: 2 – 3 / 4 – 5
Hyd / Duration: 45 m
Iaith / Language: Saesneg / English

Thomas Johnston, cerddor Gwyddelig traddodiadol fydd yn arwain eich taith gerddorol o amgylch coedwig Whistleberry. Mae creaduriaid y goedwig wedi canfod hen goeden dderw drist yr olwg ac mae angen eich help chi i ddod â bywyd a chân yn ôl i’r canghennau. Byddwch yn cwrdd â sawl anifail ar hyd y ffordd gan gynnwys Oran y dylluan, Sorley y falwen, Faolán y broga.

Mae’n rhaid i oedolyn ddod gyda’r plentyn i’r digwyddiad hwn.

Traditional Irish Musician Thomas Johnston will guide you on a musical journey around Whistleberry Forest where the creatures have discovered a lonely old oak tree deep in the woods. We need your help to bring the old oak tree back to life with music and song. You will meet many animals on your way, including Oran the owl, Sorley the snail, Faolán the frog.

A participating adult(s) must accompany children for this workshop.


© yn y cynnwys: Arad Goch a’r cwmnïau unigol Cynllun ©redsnapper 2011, © Llŷr Edwards 2014