agor drysau 2012

SXTO

SXTO

Cwmni / Company: Arad Goch www.aradgoch.org
Oed / Age: 13+
Hyd / Duration: 60 m
Iaith / Language: English

Cynhyrchwyd y sgript heriol yma gan yr awdures adnabyddus Bethan Gwanas ac mae’n seiliedig ar brofiadau a syniadau pobl ifanc. Yn ystod y perfformiad cyfoes a chyffrous hwn cawn weld beth yw sgîl-effeithiau SXTO, sef anfon negeseuon testun rhywiol eu natur, ymhlith criw o ddisgyblion ysgol uwchradd. Bydd y perfformiad yn gwneud ichi feddwl ddwywaith cyn gwasgu SEND.

This challenging play was written by the renowned Welsh author Bethan Gwanas, and is based on the thoughts and experiences of young people. During this exciting and contemporary performance we see the side-effects of SEXTING, sexual harassment through texting and other social media, on a group of young pupils. This performance will make you think twice before pressing SEND.


© yn y cynnwys: Arad Goch a’r cwmnïau unigol Cynllun ©redsnapper 2011, © Llŷr Edwards 2014