agor drysau 2012

Stomp

Y Stomp Fach / Little Stomp

Cwmni / Company: Arad Goch www.aradgoch.org
Cymru / Wales
Oed / Age: 7 - 12
Hyd / Duration: 45 m
Iaith / Language: Cymraeg / Welsh (with some English)

Bardd Plant Cymru, Aneirin Karadog, a chyn Fardd Plant Cymru, Eurig Salisbury, yn arwain STOMP o berfformiad barddonol i blant gyda chriw gwyllt o feirdd eraill – a chyfle i’r gynulleidfa ddewis cerdd orau’r ŵyl.

Wales’ Children’s Laureate, Aneirin Karadog, and our previous Children’s Laureate, Eurig Salisbury, lead a STOMP performance of poetry with a wild crew of poets – and a chance for the audience to choose the best poem of the festival.


© yn y cynnwys: Arad Goch a’r cwmnïau unigol Cynllun ©redsnapper 2011, © Llŷr Edwards 2014