agor drysau 2012

Pirates and Mermaids

Pirates and Mermaids

Cwmni / Company: Poorboy Theatre www.thebellrock.org
Yr Alban / Scotland
Oed / Age: 14+
Hyd / Duration: 90 m
Iaith / Language: Saesneg / English

Enwebwyd am y perfformiad unigol gorau, amryw o adolygiadau 4 seren, un o gynyrchiadau mwyaf llwyddiannus Gŵyl Ymylol Caeredin 2013!

Mae Cameron wedi ymfudo i Efrog Newydd; mae Eilidh yn dal i fyw yng nghefn gwlad yr Alban. Dau gariad, dau gyfandir, yn rhannu dwy ffordd o fyw trwy ffônau symudol a thechnoleg fideo – a phawb yn hapus tan i un ohonynt ddod i ymweld! Perfformiad gafaelgar sy’n defnyddio technoleg fodern i adrodd hanes oesol cynnal perthynas o hirbell.

2013 Edinburgh Fringe nomination for the best solo performance, several 4 star reviews, one of the most successful productions of the festival!

Cameron has moved to New York; Eilidh is still in rural Scotland. Two lovers, two continents, safely sharing two ways of life on mobile phones and video technology – until one comes to visit! A stunning performance using modern technology about the universal story of a long distance relationship.


© yn y cynnwys: Arad Goch a’r cwmnïau unigol Cynllun ©redsnapper 2011, © Llŷr Edwards 2014