agor drysau 2012

Mummers Play

Mummers Play

Cwmni / Company: The Armagh Rhymers www.armaghrhymers.com
Gogledd Iwerddon / Northern Ireland
Oed / Age: 7+
Hyd / Duration: 50 m
Iaith / Language: Saesneg / English

Daw cwmni theatr proffesiynol hynaf Gogledd Iwerddon ag un o’r dramâu ‘Mudchwarae’ traddodiadol yn fyw, yn ffordd ddihafal Swydd Armagh, gyda barddoniaeth Seamus Heaney a John Montague.

Mewn cyfres o ‘ddramâu byrion’, pob un ohonynt yn gorgyffwrdd â’i gilydd a chadw’r gynulleidfa (a’r actorion) ar flaenau eu traed, cewch gwrdd â chymeriadau lliwgar fel Padrig Sant, y Marchog Twrcaidd, Ned Foliog, Slic Slac, Y Pen Mawr, Oliver Cromwell a’r Meddyg. Ymysg y gerddoriaeth a’r comedi ceir themâu oesol marwolaeth ac atgyfodiad, a da’n trechu drwg!

Northern Ireland's oldest professional theatre company brings a traditional Mummers play to life in true County Armagh Style with poetry by Seamus Heaney and John Montague.

In a succession of ‘mini dramas’, each overlapping and keeping the audience (and actors) on their toes, you will meet colourful characters such as St. Patrick, the Turkish Knight, Big Bellied Ned, Slick Slack, Big Head, Oliver Cromwell and the Doctor. Amidst the music and comedy are the universal themes of death and resurrection, and good triumphing over evil!


© yn y cynnwys: Arad Goch a’r cwmnïau unigol Cynllun ©redsnapper 2011, © Llŷr Edwards 2014