agor drysau 2012

Theatr Iolo - Luna

Luna

Cwmni / Company: Theatr Iolo + Theatre Hullabaloo www.theatriolo.com
Cymru / Wales
Oed / Age: 2-5
Hyd / Duration: 45 m
Iaith / Language: Saesneg / English

Mae Luna wedi diflasu bod ar ei phen ei hun yn yr awyr, mae’n unig pan mai dim ond chi sy’n lleuad. Un noson, mae’n sylwi ar fachgen bach yn cuddio rhag y cysgodion ar wal ei ystafell wely. Mae Luna’n dod yn ffrindiau gyda’r bachgen a, gyda’i gilydd, mae’r ddau yn mynd ar antur yn y nos i’w helpu i oresgyn ei ofn o’r tywyllwch.


Luna is bored in the sky by herself, it’s lonely being the only moon. One night she spots a young boy hiding from shadows on his bedroom walls. Luna makes friends with the boy and together they go on a night-time adventure to help him overcome his fears of the dark.

© yn y cynnwys: Arad Goch a’r cwmnïau unigol Cynllun ©redsnapper 2011, © Llŷr Edwards 2014