agor drysau 2012

Teatrodistinto - kish kush

Kish Kush

Cwmni / Company: Teatrodistinto www.teatrodistinto.it
Yr Eidal / Italy
Oed / Age: 3+
Hyd / Duration: 50 m
Iaith / Language: Dim llawer o iaith / Very little language

Sioe hudolus i blant bach: mae’r set wedi ei rhannu gan fur papur, ceir un cymeriad y naill ochr â’r llall i’r mur ac mae’r ddau’n siarad iaith wahanol ac mae ganddynt wahanol safbwyntiau. Trwy wrthdaro, chwarae a darganfod mae’r cymeriadau’n archwilio themâu fel cyfaddawdu a rhannu. Yn ddiddorol iawn caiff y gynulleidfa hefyd ei rhannu’n ddau, gyda’r naill ochr a’r llall yn gweld safbwynt a symudiadau dim ond un o’r actorion – nes rhwygir y wal i lawr.

A fascinating performance for small children: the set is divided by a paper wall, there is one character on either side and both speak different languages and have different opinions. Through conflict, curiosity and play we see the characters exploring themes of acceptance and sharing. Interestingly, the audience is also divided in two parts, each witnessing only one actor’s actions and point of view – until the wall is broken.


© yn y cynnwys: Arad Goch a’r cwmnïau unigol Cynllun ©redsnapper 2011, © Llŷr Edwards 2014