agor drysau 2012

King Hit

King Hit

Cwmni / Company: Zeal Theatre www.zealtheatre.com.au
Awstralia / Australia
Oed / Age: 14 +
Hyd / Duration: 55 m
Iaith / Language: Saesneg / English

Bydd cynulleidfaoedd yn heidio i weld y perfformiad hwn yn dilyn taith lwyddiannus Arad Goch o gynhyrchiad nodedig Zeal, “STONES / TAFLIAD CARREG” yn ystod hydref 2013.

Mae Zeal Theatre yn gwmni a gydnabyddir yn rhyngwladol am eu gwaith ar gyfer pobl ifanc. Yn eu harddull hynod o ddoniol gwelwn Stefo Nantsou a Tom Lycos yn chwarae llu o gymeriadau wrth gyflwyno hanes dau fachgen sy’n poeni ei gilydd yn ystod parti. Mae’r hyn sy’n dechrau fel hwyl yn prysur droi’n ymladd difrifol. Mae’r perfformiad yn archwilio’r cynnydd mewn trais direswm a thalu’r pwyth yn ôl, yn ogystal â niwed alcohol ymysg pobl ifainc.

Zeal Theatre is an internationally acclaimed and award winning company known for their high quality productions for teenagers; Zeal is the company which originally created STONES - made popular by Arad Goch in Wales during recent years and toured recently in 2013.

KING HIT is in Zeal’s usual hilarious and full-on style: we see Stefo Nantsou and Tom Lycos playing a multitude of characters as they tell the story of two boys who harass each other during a party. What begins as a bit of fun quickly escalates into a serious fight. The play is an examination of the increase in provoked and unprovoked violence and alcohol damage amongst young people.


© yn y cynnwys: Arad Goch a’r cwmnïau unigol Cynllun ©redsnapper 2011, © Llŷr Edwards 2014