agor drysau 2012

Izzy Tooinsky

Izzi Tooinsky and the man eating chicken

Cwmni / Company: Izzi Tooinsky www.izzitooinsky.com
UDA / USA
Oed / Age: 7 +
Hyd / Duration: 45 m
Iaith / Language: Saesneg / English

Mae Izzi yn gymeriad hynod iawn, mae’n un o ddim ond saith o bobl ar draws y byd sy’n cynnal y traddodiad aruchel a hynafol o gyfuno dwy gelfyddyd nodedig – jyglo, sydd mor heriol fel ei fod yn synnu’r ymennydd a chreu straeon, sydd mor swynol fel eu bod yn cyfareddu’ch calon. Mae gan Izzi 30 mlynedd o brofiad o berfformio ar gyfer plant a theuluoedd ym mhob cwr o’r byd.

Hilarious and energetic Izzi is from a very rare breed - he’s currently one of only seven individuals on the planet to carry on the ancient and honourable tradition of combining two great arts – jugglery so bold as to amaze the mind and stories so enchanting as to captivate the heart. Izzi has 30 years experience of performing for children and families in all corners of the globe. This is Izzi’s second visit to AGOR DRYSAU-OPENING DOORS: it’s great to have him back.


© yn y cynnwys: Arad Goch a’r cwmnïau unigol Cynllun ©redsnapper 2011, © Llŷr Edwards 2014