agor drysau 2012

Georgia Ruth

Adar Llatai (Messenger Birds)

Cwmni / Company: Georgia Ruth www.georgiaruthmusic.co.uk
Cymru / Wales
Oed / Age: 7 – 11
Hyd / Duration: 45 m
Iaith / Language: Cymraeg / Welsh

Cyflwyniad arbennig o ganeuon gwerin a gwreiddiol gan Georgia Ruth, merch leol sy’n gwneud enw mawr i’w hun ar draws Prydain a’r byd. Enillydd Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2012 – 2013 ac enwebai yn nau gategori o Wobrau Gwerin 2014, BBC Radio 2. Achubwch ar y cyfle unigryw yma i roi croeso cynnes iddi gartref i Aber. 

A unique performance of original and traditional songs by Georgia Ruth, a local girl making a huge name for herself across the UK and the rest of the world. Winner of the Welsh Music Prize 2012 – 2013 and nominated in two categories of the BBC Radio 2 Folk Awards 2014. Make the most of this opportunity to give her a warm welcome home to Aber. 


© yn y cynnwys: Arad Goch a’r cwmnïau unigol Cynllun ©redsnapper 2011, © Llŷr Edwards 2014