agor drysau 2012

The enormous turnip

The Enormous Turnip

Cwmni / Company: Armagh Rhymers www.armaghrhymers.com
Gogledd Iwerddon / Northern Ireland
Oed / Age: 7 +
Hyd / Duration: 50 m
Iaith / Language: Saesneg/English

Dewch i weld cwmni theatr proffesiynol hynaf Gogledd Iwerddon wrth eu gwaith. Mae’r stori yma’n adrodd hanes hen filwr tlawd sy’n derbyn cae diffaith, caregog gan ei frawd - ac mae e angen eich help i’w glirio a’i baratoi ar gyfer tyfu’r maip!Mae’r perfformiad hwyliog a gwerinol yma yn tynnu ar hen ddefodau, caneuon plant a rhigymau chwarae.

Ymddangosodd y cwmni yng ngŵyl gyntaf erioed AGOR DRYSAU-OPENING DOORS ym 1996 ac maent wedi ymweld â Chymru sawl gwaith ers hynny: croeso nôl!

Come and see Northern Ireland’s oldest professional theatre company at work in a story about a poor old soldier who gets a rough, rocky field from his brother - and he needs your help to clear and tidy it up in order to grow the turnips! This earthy and lively performance uses old customs, children’s songs and playground rhymes.

The company performed in the first AGOR DRYSAU-OPENING DOORS in 1996 and have visited Wales many times since: croeso nôl!


© yn y cynnwys: Arad Goch a’r cwmnïau unigol Cynllun ©redsnapper 2011, © Llŷr Edwards 2014