agor drysau 2012

Dead Born Grow

Dead Born Grow

Cwmni / Company: National Youth Theatre of Wales www.nyaw.co.uk
Oed / Age: 14+
Hyd / Duration: 45 m
Iaith / Language: English

Dyfeisiwyd gan y Cwmni, a chyfarwyddwyd gan Eddie Kay a Jessica Williams ar gyfer Frantic Assembly.

Cyfle arall i weld y cynhyrchiad gwych yma gan gwmni nodedig Frantic Assembly a deuddeg perfformiwr talentog o Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru mewn perfformiad tywyll, egnïol a mentrus o theatr gorfforol.

Part of the contemporary scene in Wales, here’s another chance to see the fantastic production by the award-winning Frantic Assembly and twelve talented performers from the National Youth Theatre of Wales in a dark, energetic and risk-taking performance of physical theatre.

Devised by the Company, and directed by Eddie Kay and Jessica Williams of Frantic Assembly.


© yn y cynnwys: Arad Goch a’r cwmnïau unigol Cynllun ©redsnapper 2011, © Llŷr Edwards 2014