agor drysau 2012

Cwpwrdd Dillad

Cwpwrdd Dillad (The Wardrobe)

Cwmni / Company: Cwmni’r Frân Wen www.franwen.com
Cymru / Wales
Oed / Age: 3 - 6
Hyd / Duration: 45 m
Iaith / Language: Cymraeg / Welsh

Mae pob dilledyn yn agor clo i enaid cymeriadau sydd wedi pellhau o fywyd pob dydd...ond o ddiosg y wisg sy'n eu cuddio a mentro i fyd eu breuddwydion mae stôr y cwpwrdd dillad yn llawn posibiliadau. Myrdd o gymeriadau ar daith gyda rhythm bywyd unigryw eu hunain. Maent wedi eu huno gan dymestl, llawenydd a thawelwch bywyd.

A nice hat... a frock that’s lost its shape... a velvet cloak... Each piece of clothing opens the lock to the souls of characters who have drifted away from everyday life... but the clothes cupboard is full of possibilities. A host of characters travelling with different rhythms and united by the surprises, happiness and silence of life.


© yn y cynnwys: Arad Goch a’r cwmnïau unigol Cynllun ©redsnapper 2011, © Llŷr Edwards 2014