agor drysau 2012

Clan Lir

Clann Lir / The Children of Llŷr / Plant Llŷr

Cwmni / Company: Branar www.branar.ie
Iwerddon / Ireland
Oed / Age: 6 – 10
Hyd / Duration: 40 m
Iaith / Language: English with some Irish

Yn dilyn llwyddiant Misé Scéal Calín yn Agor Drysau 2012, pleser o’r mwyaf i ni yw bod Branar am ddychwelyd i berfformio eu cynhyrchiad diweddaraf sef Clann Lir. Mae’r perfformiad hyfryd hwn â phypedau’n adrodd chwedl hynafol gŵr caredig a hudol, sef y Brenin Llŷr. Wedi i’w wraig gyntaf farw, mae’r Brenin yn priodi Aoife, chwaer ei ddiweddar wraig, fel bod gan ei blant fam. Mae Aoife’n tyfu’n genfigennus o’r plant ac yn creu swyn atgas er mwyn ceisio atal ei gŵr rhag eu gweld!

Following the success of Misé Scéal Calín in Agor Drysau 2012 we’re delighted that Branar have decided to return to perform their latest production Clann Lir. This beautiful performance with puppets tells the ancient legend of kind and magical King Lir. Following the death of his first wife the King marries Aoife, his wife’s sister, so that his children have a mother. Aoife becomes jealous of the children and creates a wicked spell to try to prevent her husband seeing them!


© yn y cynnwys: Arad Goch a’r cwmnïau unigol Cynllun ©redsnapper 2011, © Llŷr Edwards 2014