agor drysau 2014
Dyddiad / Date Amser / Time
Ysgol / School
Canolfan Arad Goch
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
Llyfrgell Genedlaethol / National Library
Agor Drysau Eraill / Opening More Doors
   
Ddim ar agor i'r cyhoedd / Not open to the public
Archebu gyda / Book tickets with
Arad Goch 01970 617998
 
Archebu gyda / Book tickets with
Arad Goch 01970 617998
 
28.3.14 Gweithdy gyda The Armagh Rhymers      
29.3.14       Gorymdaith The Armagh Rhymers
Aberystwyth
31.3.14 10.00 The Enormous Turnip      
13.30   Clann Lir
Neuadd Gwyn
14.00 The Enormous Turnip  
19.00       King Hit
Canolfan Celfyddydau Pontardawe
1.4.14 9.30 Adar Llatai
10.00 Y Stomp Fach
10.30 The quiet tree and the creatures of Whistleberry forest Echoa
Neuadd Gwyn
12.00 SXTO
13.00 Izzi Tooinsky and the man eating chicken Ulysses
Canolfan Celfyddydau Pontardawe
13.30 King Hit
Theatr y Lyric Caerfyrddin
13.45 Adar Llatai Kish Kush
13.45 The quiet tree and the creatures of Whistleberry forest
14.00 Little Stomp Clann Lir
Theatr Felinfach
14.15 Izzi Tooinsky and the man eating chicken
15.00 TRAFODAETH: “Theatr i gynulleidfaoedd ifanc - beth newidiodd yn ystod y 25 mlynedd diwethaf?
Beth yw ein dyheadau am y 25 mlynedd nesaf?”
19.30 Mummers' Play
Canolfan Celfyddydau Pontardawe
20.00 Dead Born Grow
2.4.14 9.30 The Enormous Turnip
9.30 The quiet tree and the creatures of Whistleberry forest
10.00 Izzi Tooinsky and the man eating chicken
10.45 The quiet tree and the creatures of Whistleberry forest Kish Kush
10.45 Cwpwrdd Dillad
13.30 The Enormous Turnip Kish Kush
13.30 Cwpwrdd Dillad Ulysses
Theatr Mwldan
14.00 Izzi Tooinsky and the man eating chicken
14.30 Outsiders
14.30 Pirates and Mermaids
I fynd i leoliad arbennig
17.00 The quiet tree and the creatures of Whistleberry forest
17.00 GWEITHDY: Branar Theatre
17.15 Pirates and Mermaids
I fynd i leoliad arbennig
20.00 Outsiders
3.4.14 9.45 Luna
10.30 Izzi Tooinsky and the man eating chicken Echoa
11.00 King Hit Clann Lir
12.00 Pirates and Mermaids
I fynd i leoliad arbennig
13.30 Echoa
14.00 Clann Lir Luna
15.00 CYFLWYNIAD / TRAFODAETH:
Dr Thomas Johnston, Iwerddon.
“Introducing young children to traditional music – the transformative effect of performance music education.”
17.00 GWEITHDY:Zeal Theatre
19.30 Pirates and Mermaids
4.4.14 9.10 Izzi Tooinsky and the man eating chicken
10.00 The quiet tree and the creatures of Whistleberry forest
Theatr Felinfach
10.45 Where the leaves blow
11.30 The quiet tree and the creatures of Whistleberry forest
Theatr Felinfach
13.45 Izzi Tooinsky and the man eating chicken Where the leaves blow Ulysses
15.00 TRAFODAETH:
“Perfformiadau byw gyda chyfryngau digidol: theatr neu gimic?”
17.00 GWEITHDY: Poorboy Theatre
18.30 Ulysses
20.00 King Hit
© yn y cynnwys: Arad Goch a’r cwmnïau unigol Cynllun ©redsnapper 2011, © Llŷr Edwards 2014