agor drysau 2014

CROESO! Welcome! Bienvenue! Fáilte! Benvenuti! Benvingudes! ...i 8fed Gŵyl Agor Drysau – Opening Doors!

Tocynnau
Wedi ichi bori trwy’r RHAGLEN a phenderfynu pa berfformiadau a gweithgareddau hoffech chi eu mynychu, cysylltwch i archebu eich tocynnau. Mae manylion llawn y swyddfeydd tocynnau ar y dudalen Cysylltu. Mae tocynnau unigol yn amrywio o £5 - £10.00.

Tocyn Gŵyl am £50!
Mae’r Tocyn Gŵyl yn agor y drws i:

  • Holl berfformiadau, seminarau a digwyddiadau cymdeithasol.
  • Rhaglen yr Ŵyl gyda gwybodaeth lawn am bob perfformiad a chwmni sy’n mynychu.

I archebu eich Tocyn Gŵyl Cysylltwch ag Arad Goch.

Gwahoddedigion o Dramor
Mae’r Tocyn Gŵyl yn rhad ac am ddim i gydweithwyr o dramor. Byddwn hefyd yn trefnu trafnidiaeth o’r meysydd awyr i Aberystwyth ac yn ôl ac rydym yn barod i drefnu llety ar eich cyfer, felly peidiwch ag oedi rhag cysylltu â ni ar agor.drysau@aradgoch.orgYr Ŵyl
Gŵyl Celfyddydau Perfformio Cymru i Gynulleidfaoedd Ifanc yw Agor Drysau, ac fe’i threfnir gan Gwmni Theatr Arad Goch bob dwy flynedd. Bwriad yr Ŵyl yw rhoi cyfle i blant, pobl ifanc a theuluoedd Cymru i brofi rhai o’r goreuon ymhlith y celfyddydau perfformio rhyngwladol, yn ogystal â rhoi cyfle i ymwelwyr o dramor i brofi cyfoeth celfyddydau perfformio Cymru.

Aberystwyth, tref glan môr yng Ngheredigion yw’r lleoliad ar gyfer yr Ŵyl, a rhwng Ebrill 1 – 4, 2014 bydd y dref yn fwrlwm wrth i berfformiadau gael eu cynnal ar y stryd, ar y prom, yng Nghanolfan Arad Goch, Canolfan y Celfyddydau a’r Llyfrgell Genedlaethol. Cynhelir seminarau, derbyniadau a nosweithiau cymdeithasol mewn sawl lleoliad yn y dref, am wybodaeth bellach ewch i’r RHAGLEN.

Bydd nifer o’r cynyrchiadau yn teithio i ganolfannau eraill yng Nghymru er mwyn sicrhau bod pobl mewn rhannau eraill o’r wlad yn cael y cyfle i brofi’r arlwy rhyngwladol. Ewch i’r RHAGLEN i gael gwybodaeth bellach am hyn.

Perfformiadau theatr, dawns a cherddoriaeth, nosweithiau cymdeithasol, seminarau, y cyfleodd i ryngweithio a rhannu syniadau. Mae rhywbeth i bawb o bob oedran yn Agor Drysau 2014.

 

facebook twitter blog

© yn y cynnwys: Arad Goch a’r cwmnïau unigol Cynllun ©redsnapper 2011, © Llŷr Edwards 2014